"If you want something new, you have to stop doing something old." - Peter Drucker

Transitie

Een organisatie kan ogenschijnlijk goed functioneren en toch is de bedrijfsleider zich ervan bewust dat het bedrijf stagneert. Er is geen groei en dynamisme meer, problemen raken niet opgelost en alles lijkt in het rond te draaien. Het voelt soms aan als een troosteloze woestijn, alsof het bedrijf verzand is. Dan komt het er op aan een nieuwe dynamiek te vinden of soms opnieuw naar de droom van de oprichter te kijken. 

CompanyDoctors begeleidt het bedrijf bij zijn tocht uit de woestijn en bij het vinden van een groene oase met nieuwe mogelijkheden.

Terug naar home