"Who you are tomorrow begins with what you do today" - Tim Fargo

Onze Visie

Wij zien organisaties als levende systemen in een wereld van onderlinge verbindingen. De echte kracht van een organisatie zit in de kwaliteit van die verbindingen en hoe ze gebruikt worden. CompanyDoctors is gegroeid uit onze frustratie met de vaststelling dat heel wat organisaties het potentieel dat in hen zelf en in hun medewerkers sluimert of gevangen zit, onvoldoende of niet benutten. Bovendien zitten de organisaties en de medewerkers vaak verstrikt in allerlei mechanismen die energieverlies veroorzaken. Al die obstakels verhinderen een duurzame en dynamische ontwikkeling en hebben negatieve effecten op organisatie, medewerkers en de hele samenleving. Deze verspilling is niet alleen jammer maar vooral volstrekt nutteloos.

Vanuit dat besef begeleidt CompanyDoctors organisaties om het belemmerde potentieel te bevrijden en het energieverlies te elimineren of zo veel mogelijk te beperken. Wij zijn er van overtuigd dat een klimaat van ‘organizational wellbeing’ het best geschikt is om het potentieel ten volle te benutten.

Onze missie is het herstellen of tot stand brengen van een dergelijk klimaat waarin:

* medewerkers authentiek met elkaar omgaan en hun creativiteit willen inzetten voor het bereiken van een gemeenschappelijk doel

* ‘accountability’ een natuurlijke houding is en iedereen zich bewust is van zijn/haar rol en de impact daarvan op het geheel

* medewerkers zich gerespecteerd voelen en hun talenten kunnen ontplooien.

 

Als gevolg daarvan:

* is de productiviteit van nature hoog omdat ongewenste tussenmenselijke dynamieken haar niet langer belemmeren

* heerst er een vlotte samenwerking

* stroomt innovatie

* zijn klanten zeer tevreden terwijl ook andere stakeholders zich gerespecteerd voelen

* floreert de organisatie.

 



Misschien zijn onontgonnen schatten en talenten aanwezig in uw onderneming.
Wij helpen u om het volle potentieel ervan tot bloei te laten komen.
Uw volgende stap?
Bel of mail ons
Terug naar home