Herken de symptomen 

Waaraan herkent u een crisis, een behoefte aan transitie of een nood aan transformatie? Wat kan coaching bewerkstelligen?
Wij hebben voor u een paar voorbeelden opgelijst.

Crisis

Een chemisch bedrijf in een Belgisch havengebied stelde vast dat er uit één van zijn tanks een gevaarlijk product lekte. Het was helaas niet mogelijk op korte termijn de chemische vloeistof over te pompen. Het bedrijf contacteerde een externe crisismanager. Op diens advies verwittigde het bedrijf achtereenvolgens de milieu-instanties, de lokale overheid en tenslotte ook de media. Tezelfdertijd stelde het in overleg met de milieu-instantie een actieplan op om het probleem te monitoren en het lek te dichten. Over een langere periode informeerde het bedrijf de milieu-instantie dagelijks over de vooruitgang van de werken van het actieplan.

Het bedrijf maakte van de crisis gebruik om de interne kwaliteitsmonitoring van de tanks door te lichten en te verbeteren. Er was geen negatieve weerslag in de media en de instanties stelden de transparante en actieve aanpak van het bedrijf op prijs.

 

Transitie

Net als mensen kunnen organisaties onder invloed komen van sleur. Dat gebeurt steeds op een sluipende manier en kan de organisatie in een gevaarlijke slaap wiegen.

Een bedrijfsleider stelde vast dat de dagen voorspelbaar waren geworden. Alles leek goed te verlopen maar tezelfdertijd leek er niets meer te gebeuren.  Er was geen vernieuwing meer en de medewerkers leken uitgeblust.

Toen hij navraag deed bij klanten en leveranciers bleek het bedrijf niet langer de bevoorrechte partner te zijn wegens zijn gebrek aan dynamisme. Het bedrijf was inwisselbaar geworden voor een ander.

Dat besef leidde tot een doorlichting van het productportfolio, de dienstverlening en de klantenbehoeften. Vervolgens werd op diverse manieren en doorheen het bedrijf een nieuwe dynamiek gecreëerd. Met de medewerkers werd er hard aan de cultuur gewerkt. Dat resulteerde in een nieuw logo, een vernieuwd productaanbod en een snellere en meer gepersonaliseerde dienstverlening.
 

Transformatie

De lijst van bedrijven die zich in de loop der jaren transformeerden is lang. Zij moesten dit doen omwille van de steeds groter wordende prijsdruk en concurrentie waarvoor ze geen doeltreffend antwoord hadden.

IBM startte met weegschalen en ponskaartmachines. Later ontwikkelde het mainframes en personal computers. Vandaag heeft het zich toegelegd op software, advies en IT diensten. Apple startte met personal computers en evolueerde naar iPods, iPhones en online muziek.

Andere bedrijven hebben de traditionele hiërarchische structuur van hun organisatie (command & control) overboord gegooid en via o.m. zelfsturende teams het potentieel van hun medewerkers en organisatie vrijgemaakt en de wendbaarheid en innovatiekracht drastisch verhoogd. Ricardo Semler (Semco) is hier één van de pioniers, naast andere vernieuwers.
 

Coaching

Individuele medewerkers of teams zijn zich vaak onbewust van hun talenten of mogelijkheden. Daar zijn tal van historische redenen voor. Coaching kan helpen om talenten te laten ontdekken, de blik te verruimen, perspectief te creëren en actie te laten ondernemen. Eens het perspectief gecreëerd is, wordt de medewerker of het team als het ware vooruit gezogen.

Een jonge medewerker werd klein gehouden door zijn manager en vertoonde een passieve, ongeïnteresseerde en oncoöperatieve houding. Toen de manager het bedrijf verliet, kreeg de medewerker de mogelijkheid om een project zelf uit te voeren. Aanvankelijk bood hij uit faalangst weerstand en weinig enthousiasme. Door een systematische coaching groeide het zelfvertrouwen en de kennis aanzienlijk en uiteindelijk leverde de medewerker veel professioneler en beter werk af dan de vroegere manager. De attitude was bovendien totaal ten goede veranderd.

Terug naar home